התאמות בבחינות הבגרות

התאמות בדרכי היבחנות נועדו להבטיח שוויון הזדמנויות לתלמידים בעלי לקויות למידה. מהות ההתאמות הנה מתן אפשרויות שונות לביצוע בחינת הבגרות באופן שיפצה על הקשיים של התלמיד ויאפשרו לו להביע את הידע והמיומנויות שרכש. אין ספק כי להתאמות ישנה השפעה מכרעת על ציוניו של התלמיד ועל הדימוי העצמי שלו, ומכאן החשיבות במתן התאמות לתלמיד הזקוק לכך. ההתאמות אותן מקבל התלמיד תקפות עד לגיל 25 כך שיחולו גם במקרה של שיפור והשלמת בגרויות.

ההתאמות ניתנות על פי הקושי הספציפי שאותר אצל התלמיד ומחולקות לשלוש רמות, בהתאם לרמת השינויים בבחינה:

רמה 1 – התאמות בתנאי הבחינה (ניתנות באישור הועדה הבית ספרית)- ההתאמות אינן משנות את מהות הבחינה אולם עשויות לסייע לתלמיד לשפר את הישגיו ההתאמות ברמה זו כוללות, בין השאר; הארכת זמן בשיעור 25%, הגדלת שאלון הבחינה, שעתוק (הקלדת הבחינה) והתעלמות משגיאות כתיב. התאמות אלו ניתנות במקרים של קושי בקריאה ובכתיבה, קשיים בדליית החומר מהזיכרון ועוד.

רמה 2- התאמות בתנאי הבחינה, בדרך ההצגה ומתן תגובה, אך לא בתוכן הבחינה. התאמות אלו יינתנו באישור הועדה המחוזית והן כוללות הקראת שאלון הבחינה והכתבת תשובות לבוחן. התאמות אלו יינתנו במקרים של קריאה משובשת מאוד וקושי בהבעה ובהתנסחות הגורמים לכך שהתלמיד לא מצליח לשקף את הידע שלו.

רמה 3 – התאמות בתנאי הבחינה, בדרך ההצגה, במתן תגובה ובתוכן התאמות אלו משנות את מהות הבחינה ויינתנו באישור הועדה המחוזית; בחינה בעל פה, שאלון מותאם (שאלון הכולל חלק משאלון הבחינה). התאמות אלו יינתנו במקרים של קושי משמעותי בהבעת הידע של התלמיד הנובע מלקות נוירולוגית חמורה כגון דיסלקציה קשה, ליקוי משמעותי בתפקודי שפה, קשיים בארגון הידע וקושי בניהול הנובעים מהפרעת קשב, קשיים חמורים בשיום ובשליפה ועוד. אחד הקריטריונים לאישור התאמות ברמה זו הוא פער של שני ציונים לפחות בין הציון שקיבל התלמיד במבחן אותו ביצע ללא התאמות לבין הציון אותו קיבל התלמיד במבחן זהה שנערך לו בעל פה.

הליך קבלת ההתאמות אורך זמן ועל כן יש להיערך לקראת הגשת הבקשה באמצעות פניה לגורם מקצועי לביצוע אבחון דידקטי,  פסיכודידקטי, או משולב. כמו כן, בהליך מעורבים צוות בית הספר במילוי חוות דעת על התלמיד והערכה על מידת היעילות של ההתאמה המבוקשת.

הגורמים השונים המוסמכים לאשר את ההתאמות הם וועדה בית ספרית (או המועצה הפדגוגית) וועדת התאמות מחוזית וועדת חריגים.

הועדה הבית ספרית, המורכבת מצוות בית הספר, מוסמכת לאשר התאמות ברמה 1, או לדחות את הבקשה. במקרה בו הוועדה הבית ספרית דחתה את בקשת התלמיד למתן התאמות, להורים ולתלמיד קיימת הזכות להגיש ערר לוועדת התאמות המחוזית.

בסמכותה של וועדת ההתאמות המחוזית לאשר התאמות ברמה 2 ו-3. בנוסף, הועדה דנה בערעורים המוגשים על החלטת הועדה הבית ספרית ובסמכותה לקבל את הערעורים. יש לציין, כי בית הספר מוגבל במספר התלמידים אותם הוא יכול להעלות לדיון בוועדת ההתאמות המחוזית.

במקרה של תלמיד הזקוק להתאמות חריגות (כגון הארכת זמן של מעל 25%), ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים.

על החלטת וועדת ההתאמות המחוזית ועל החלטת ועדת החריגים ניתן להגיש ערעור לוועדת ערעורים עליונה.

במידה ובקשת התלמיד נדחתה ע"י ועדת הערעורים העליונה, ניתן להגיש עתירה מנהלית כנגד ההחלטה.

משרדנו מתמחה בייצוג הורים ותלמידים מול הוועדות השונות, בהגשת ערעור על ההחלטות שהתקבלו וכן בהגשת עתירות על החלטת ועדת הערעורים העליונה. ב-עת"מ 31791-01-14 ייצג משרדנו תלמיד שבקשתו לקבלת התאמה של בחינה בעל פה נדחתה בוועדה המחוזית ובוועדת הערעורים העליונה. בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה וקבע כי החלטת ועדת הערעורים העליונה התקבלה בהליך לא תקין ופסק כי התלמיד זכאי להתאמה של בחינה בעל-פה במקצועות רבי מלל. במקרה שנדחתה בקשתכם להתאמה עבור ילדכם הנכם מוזמנים להיוועץ במשרדנו.