עובדי הוראה2020-11-05T09:10:51+02:00

עובדי הוראה

מורים וגננות ומנהלי מוסדות עסוקים בלתת את כל כולם לעבודת החינוך ולא תמיד מכירים את זכויותיהם
או יודעים כיצד להתמודד בתוך מערכת היררכית כמו מערכת החינוך.
אנחנו כאן בשבילכם!
המשרד מתמחה בזכויות עובדי הוראה, מעניק ייעוץ ומייצג עובדי הוראה בערכאות שונות –
בשימועים, בבתי הדין לעבודה וכן בבית הדין למשמעת של עובדי מדינה.

 • מיצוי זכויות עובדי הוראה-
  משרדנו מתמחה בהסכמים הקיבוציים בענף עובדי ההוראה
  בכלל זה, רפורמת "אופק חדש", "עוז לתמורה" ועולם ישן.

 • ייצוג עובדי הוראה מול מעסיקים –
  משרד החינוך ובעלויות על מוסדות חינוך.

 • זכויות נשים עובדות הוראה

 • מתן ייעוץ, ליווי וייצוג למנהלי בתי ספר –
  בעיתות משבר מול מורים, רשות חינוך מקומית ומשרד החינוך.

 • ייצוג מול בתי הדין למשמעת של עובדי הוראה

מאמרים

סיפורי הצלחה

פלונית נ' אמונה עיריית ירושלים ומשרד החינוך
סע"ש 34926-06-19
בקשה לצו מניעה שהוגשה בעניינה של מנהלת בית ספר נגד הנתבעת, בעלות המפעילה בית ספר על יסודי, נגד פיטוריה של מנהלת בסיום שנת השבתון שלה. בתביעה נטען, בין היתר, כי זכותו של מנהל לשוב לעבודתו בסיום שנת שבתון מעוגנת בדין ולפיכך ההחלטה על סיום העסקתה של המנהלת פסולה ויש להורות על השבתה לעבודתה. בסיום הדיון בבקשה לצו מניעה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה העירייה, משרד החינוך ובית הספר ימסרו מכתב המלצה למנהלת וככל שלא תצליח למצוא משרה אחרת לקראת פתיחת שנת הלימודים, ישולם לה פיצוי הוגן עבור פיטוריה.

רונית גל נ' משרד החינוך
סע"ש 13599-01-17
עניינה של התביעה בעובדת הוראה אשר ביקשה להפחית את משרתה אולם לא ביקשה חל"ת על חלקיות המשרה עליה ויתרה באופן זמני. זאת, בתום לב ומחוסר היכרות עם הכללים הרלוונטיים. עקב כך, לא נשמרה לתובעת זכותה לעבוד בהיקף משרתה הקבוע והיא נאלצה להמשיך ולעבוד בהיקף משרה נמוך גם בשנת הלימודים העוקבת. בבקשה שהוגשה לבית הדין לעבודה הוסבר כי לאגף כח אדם בהוראה נתונה הסמכות להעניק לעובדי הוראה אישור יציאה לחופשה ללא תשלום גם באופן רטרואקטיבי. כתוצאה מהגשת התביעה הסכים משרד החינוך להעניק לעובדת את האישור והיא שבה לעבוד בהיקף משרה מלא.

יוסף זלוף נ' מדינת ישראל משרד החינוך
29339-08-16
בסיום שנת לימודים מוצלחת הודיעה מפקחת לתובע, גנן מסור ומקצועי כי לא ישובץ במשרתו בשנת הלימודים הבאה בשל בעיות מקצועיות. עם זאת, המליצה לו לבדוק אם יוכל להשתבץ במחוזות אחרים במשרד אשר ישמחו לקבלו לעבודה.
עוד הבהירה המפקחת כי העובדה שהינו גנן גבר בתוך קבוצה של עשרות גננות בפיקוחה עשויה להעיב על אפשרות השתלבותו. בתביעה נטען כי לנוכח אמירות המפקחת, ברור כי פיטוריו בוצעו משיקולים זרים ועל רקע מינו. לאחר הגשת התביעה חזר בו המשרד מהפיטורים.

אני פה כדי לעזור לכם,
השאירו פניה ואדבר איתכם בהקדם


  עבור למעלה