מוסדות החינוך2020-11-05T09:12:48+02:00

מוסדות חינוך

מפעילי מוסד חינוך נדרשים להתמודד עם סוגיות מורכבות הנוגעות להיבטים שונים של דיני החינוך.
משרדנו מעניק ליווי שוטף והוליסטי למוסדות החינוך בכל העניינים הנוגעים להפעלתם השוטפת
מול משרד החינוך, הרשות המקומית, עובדים וגם הורים ותלמידים.
נשמח ללוות גם אתכם על מנת לסייע לכם להצליח בשליחות שלכם.

 • בקשות רישוי מוסדות חינוך –
  משרדנו מלווה בעלויות בהקמת מוסד חינוכי חדש,
  בהגשת בקשות לרישיון מוסד חינוך וכן בייצוג מול ועדות ערר
  לפי חוק פיקוח על בתי ספר והגשת עתירות מנהליות בעניין ככל שנדרש.

 • העסקת עובדים –
  הסכמי עבודה, ייעוץ וייצוג בדיני עבודה.

 • ביקורת שכר של משרד החינוך ושל משרד העבודה –
  ליווי הבעלות בהתמודדות מול ביקורות, ייעוץ וייצוג.

 • ייעוץ שוטף למוסדות חינוך –
  בתחום תשלומי הורים, קבלת תלמידים, זכויות התלמיד, פטור מארנונה ועוד.

מאמרים

נהלי רישוי והכרה לשנת הלימודים התשפ"ה – חידושים ועדכונים

נהלי רישוי מוסדות חינוך לשנה"ל התשפ"ה אגף הרישוי במשרד החינוך פרסם לאחרונה את נהלי הרישוי לשנת הלימודים התשפ"ה. את הבקשות לרישיון חדש ניתן להגיש עד

סיפורי הצלחה

בית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה  –
עע"מ 8769/14
פסק דין בו ייצג המשרד את בית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה בעתירה שהוגשה נגדו בגין הרחקת תלמיד. לטענת בית הספר, התלמיד סיכן בהתנהגותו את עצמו ואת סביבתו ולכן החליט להרחיקו לצמיתות. העותרים, הוריו של הקטין, טענו כי בית הספר מחויב לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בקשר עם טיפול בבעיות אלימות. לפי הוראות החוזר נדרשים מספר שלבים כתנאי להרחקתו של תלמד, לרבות כינוס ועדה בינמקצועית מטעם משרד החינוך והרשות המקומית וההליך לא בוצע כנדרש. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת בית הספר לפיה בית ספר מוכר שאינו רשמי אינו מחויב לפעול בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל היות שהוא אוחז באוטונומיה מסוימת בכל הקשור לקבלת תלמידים ולהרחקתם. ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נדחה וכך גם בקשה לדיון נוסף.

 עמותת בית ספר על יסודי לבנות בית חנה חב"ד ירושלים ואח' נ' שר החינוך
בג"צ 621/15
עתירה לבג"צ בשם עמותת בית חב"ד חנה ו-40 ממורות בית הספר נגד שר החינוך וארגון המורים העל יסודיים נגד יישום רפורמת "עוז לתמורה". בעתירה נטען כי יישום הרפורמה צפוי ליצור בעיות במישורים רבים, אשר משרד החינוך וארגון המורים העל יסודיים, טרם מצאו פתרונות עבורם. בין היתר, השעות הפרטניות הרבות שהוספו למורים ברפורמה דורשים כיתות לימוד נוספות אשר אין בנמצא. כתוצאה מהגשת העתירה, זכה בית הספר להשתתפות משרד החינוך בהרחבת בית הספר על מנת ליתן מענה למרחבי הלימוד הנוספים הנדרשים לצורך יישום הרפורמה.

מעוני וגני שארה בע"מ נ' עיריית טייבה
52243-12-17
במסגרת תביעה זו דרשה הבעלות לקבל לידיה תקציב עבור גן ילדים שפעל בשנת לימודים קודמת ואשר התקציב בגינו עבר לרשות המקומית, לטענתה, שלא כדין. התקציב לא הועבר לבעלות לנוכח סירובה של הרשות לפעול לרישום ילדים כנדרש וכן על רקע העובדה שמשרד החינוך קיבל את ההחלטה להכיר בגן ולתקצב אותו במועד מאוחר. לאחר הגשת התביעה, נחתם הסכם פשרה במסגרתו העבירה הרשות את הכספים שעברו לידה בגין הפעלת הגן ומשרד החינוך העביר את החלק שהוקפא אצלו.

 יריב אביב בית בטבע בע"מ נ' מנהל הארנונה מועצה אזורית דרום השרון
עמ"נ 7263-11-19
הבעלות במקרה זה הפעילה גן ילדים לצד פעוטון באותו מבנה עם דלת מפרידה ביניהם. מנהל הארנונה סיווג את השטח כיחידה אחת והחליט כי על הבעלות לשלם ארנונה על כל המתחם בתעריף של עסק רגיל. בערר שהוגש לוועדת הארנונה התבקשה חלוקת הנכס לשניים באופן שיינתן לגן פטור מארנונה בהתאם לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה. ועדת ערר סירבה לבקשה. במסגרת ערעור מנהלי שהוגש על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, הושגה פשרה לפיה יחולק הנכס לשניים תוך שהגן יסווג ככיתת לימוד המזכה בהנחה משמעותית בארנונה. כמו כן, הסיווג בוצע באופן רטרואקטיבי מיום הגשת הבקשה הראשונה לשינוי הסיווג באופן שזיכה את הבעלות בהחזר כספי.

אני פה כדי לעזור לכם,
השאירו פניה ואדבר איתכם בהקדם


  עבור למעלה