About Admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far Admin has created 21 blog entries.

מוסדות חינוך ממלכתיים חרדיים (ממ"ח)

2023-02-06T23:02:51+02:00

החל משנת 2014 נוסף למערכת החינוך המוכרת בישראל זרם חינוך חדש- מוסדות חינוך ממלכתיים חרדיים. מוסדות אלו מהווים בשורה חדשה עבור מגזר משמעותי ההולך וגדל. מוסדות אלו נועדו לתת מענה לאוכלוסייה החרדית המעוניינת להעניק לילדיה חינוך הכולל את לימודי הליבה במסגרת המפוקחת על ידי משרד החינוך. מסגרת זו מאפשרת למוסדות חרדיים התנהלות בהתאם להשקפת

הסעות תלמידים

2022-06-12T20:48:10+03:00

לא אחת נתקלים הורים בקשיים בכל הקשור למערך הסעות לבתי הספר עבור ילדיהם, ולמשרדנו מגיעים לא אחת פניות בקשר לכך. במאמר זה נסקור בקצה המזלג את הנהלים החלים לעניין זה וננסה לעשות מעט סדר בנושא זה. ראשית, יש לדעת כי בהתאם לדין הקיים, הרשות המקומית מחויבת לדאוג להסעות עבור ילדי החינוך המיוחד. כמו כן,

הליך פיטורים פדגוגיים- האם יכול להיות לו סוף טוב ?

2022-05-22T23:00:52+03:00

במאמר זה נסקור בקצרה את נושא פיטורים פדגוגים של מורה קבוע במערכת החינוך. ראשית יש להבין כי ככלל מדובר בהליך ארוך ומורכב ומטבע הדברים זהו הליך שאינו נעים לכל הנוגעים בדבר ובייחוד למורה. תוצאת הליך פיטורים פדגוגי היא קשה. ככל שעובד הוראה מפוטר בהליך זה, הוא לא יוכל לחזור ולשמש כעובד הוראה במערכת החינוך.

רישוי מעונות יום לפעוטות

2024-02-06T15:26:30+02:00

רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות- מהם התנאים לקבלתו ? חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018, ותקנות הפיקוח בדבר תנאים לפעילות של מעונות יום, תשפ"א-2021, קובעים את זכויותיהם וחובותיהם של פרטים או גופים המעוניינים להקים מעונות יום לפעוטות. חוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחו חלים על המעונות שבהם שוהים 7 פעוטות ומעלה. במאמר זה נסקור בקצרה את

נהלי רישוי והכרה לשנת הלימודים התשפ"ה – חידושים ועדכונים

2024-02-06T15:43:49+02:00

נהלי רישוי מוסדות חינוך לשנה"ל התשפ"ה אגף הרישוי במשרד החינוך פרסם לאחרונה את נהלי הרישוי לשנת הלימודים התשפ"ה. את הבקשות לרישיון חדש ניתן להגיש עד ליום  31.3.24 ואילו בקשות לחידוש רישיון ניתן היה להגיש עד ליום 28.2.24. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה, יוכלו להיות מוגשות רק באמצעות נוהל חריגים של אגף הרישוי שיפורסם בהמשך. ריכזנו

שיבוץ תלמידים בקשות העברה וערעור

2021-05-26T10:51:16+03:00

על פי חוק לימוד חובה, על כל אזרחי ישראל לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי.  בהתאם לחוק חינוך ממלכתי, הכלל הוא כי תלמיד יירשם למוסד חינוכי הקרוב למקום מגוריו. במסגרת הליך הרישום ובהתאם להנחיות הרשות המקומית, הורים יפרטו את המוסד המועדף עליהם ומוסדות חלופיים, אולם ההחלטה בדבר השיבוץ נתונה לרשות המקומית, אשר לה שיקולים שונים

חינוך ביתי

2021-04-11T11:33:39+03:00

חינוך ביתי מרבית ההורים בוחרים "לזרום" עם המערכת ולשלוח את ילדיהם ללמוד בבתי הספר. אולם יש הורים שמתוך אידאולוגיה מבקשים לחנך את ילדיהם בעצמם ובסיוע בני משפחה ומורים חיצוניים. פעמים שהרצון לחינוך ביתי לא מגיע מאידאולוגיה ואהבה לדבר אלא מתוך אי התאמה של הילד/ה לבית הספר או תחושה כי המערכת לא מבינה מספיק את

התאמות בדרכי היבחנות בבחינות בגרות

2021-04-09T00:13:52+03:00

התאמות בבחינות הבגרות התאמות בדרכי היבחנות נועדו להבטיח שוויון הזדמנויות לתלמידים בעלי לקויות למידה. מהות ההתאמות הנה מתן אפשרויות שונות לביצוע בחינת הבגרות באופן שיפצה על הקשיים של התלמיד ויאפשרו לו להביע את הידע והמיומנויות שרכש. אין ספק כי להתאמות ישנה השפעה מכרעת על ציוניו של התלמיד ועל הדימוי העצמי שלו, ומכאן החשיבות במתן

האם ניתן לבטל את החלטת משרד החינוך בעניין פסילת בחינת בגרות ?

2021-04-09T00:22:26+03:00

טוהר הבחינות הוא עקרון המחייב נבחנים לשמירה על הגינות ויושר בביצוע בחינות הבגרות. חוזר מנכ"ל שהוציא משרד החינוך קובע את כללי ההתנהגות בבחינה ומסדיר את הנהלים במקרה של חשד להפרת טוהר בחינה ולהעתקה. הפרה כזו מוגדרת כעבירת משמעת. החוזר מגדיר שני סוגים של חשדות להעתקה בבחינה: חשד משגיח - כאשר משגיח בכיתה מבחין או

עבור למעלה