About Admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far Admin has created 16 blog entries.

שיבוץ תלמידים בקשות העברה וערעור

2021-05-26T10:51:16+03:00

על פי חוק לימוד חובה, על כל אזרחי ישראל לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי.  בהתאם לחוק חינוך ממלכתי, הכלל הוא כי תלמיד יירשם למוסד חינוכי הקרוב למקום מגוריו. במסגרת הליך הרישום ובהתאם להנחיות הרשות המקומית, הורים יפרטו את המוסד המועדף עליהם ומוסדות חלופיים, אולם ההחלטה בדבר השיבוץ נתונה לרשות המקומית, אשר לה שיקולים שונים

חינוך ביתי

2021-04-11T11:33:39+03:00

חינוך ביתי מרבית ההורים בוחרים "לזרום" עם המערכת ולשלוח את ילדיהם ללמוד בבתי הספר. אולם יש הורים שמתוך אידאולוגיה מבקשים לחנך את ילדיהם בעצמם ובסיוע בני משפחה ומורים חיצוניים. פעמים שהרצון לחינוך ביתי לא מגיע מאידאולוגיה ואהבה לדבר אלא מתוך אי התאמה של הילד/ה לבית הספר או תחושה כי המערכת לא מבינה מספיק את

רישוי והכרה למוסדות חינוך לשנת הלימודים התשפ"ב

2021-05-16T12:38:12+03:00

פורסמו הנהלים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב. להלן נביא את הדגשים העיקריים מתוך נהלי הרישוי ואת החידושים המרכזיים בעניין. מועדים - לנוכח מגיפת הקורונה האריך משרד החינוך את המועדים להגשת בקשות רישוי והכרה למוסדות חדשים וקיימים עד ליום 8.4.21.  דרישת ההכרה - חוק הפיקוח על בתי ספר מחייב כל מסגרת חינוכית המעניקה חינוך שיטתי לאחוז

התאמות בדרכי היבחנות בבחינות בגרות

2021-04-09T00:13:52+03:00

התאמות בבחינות הבגרות התאמות בדרכי היבחנות נועדו להבטיח שוויון הזדמנויות לתלמידים בעלי לקויות למידה. מהות ההתאמות הנה מתן אפשרויות שונות לביצוע בחינת הבגרות באופן שיפצה על הקשיים של התלמיד ויאפשרו לו להביע את הידע והמיומנויות שרכש. אין ספק כי להתאמות ישנה השפעה מכרעת על ציוניו של התלמיד ועל הדימוי העצמי שלו, ומכאן החשיבות במתן

האם ניתן לבטל את החלטת משרד החינוך בעניין פסילת בחינת בגרות ?

2021-04-09T00:22:26+03:00

טוהר הבחינות הוא עקרון המחייב נבחנים לשמירה על הגינות ויושר בביצוע בחינות הבגרות. חוזר מנכ"ל שהוציא משרד החינוך קובע את כללי ההתנהגות בבחינה ומסדיר את הנהלים במקרה של חשד להפרת טוהר בחינה ולהעתקה. הפרה כזו מוגדרת כעבירת משמעת. החוזר מגדיר שני סוגים של חשדות להעתקה בבחינה: חשד משגיח - כאשר משגיח בכיתה מבחין או

מתי מגישים עתירה מנהלית?

2021-05-25T23:22:12+03:00

אזרח או בעלות המפעילה מוסד חינוכי הרואים עצמם נפגעים מהחלטה שניתנה על ידי משרד החינוך, רשאים לתקוף את ההחלטה באמצעות הגשת "עתירה מנהלית". עתירה זו, להבדיל מתביעה, עניינה בהליך הנפתח על ידי אזרח מול המדינה. כל החלטה שמקבלת המדינה, ובכלל זה משרד החינוך, כפופה לכללי המשפט המנהלי. כלומר, עליה להתקבל מנימוקים עניינים, להסתמך על

ועדות זכאות ואפיון וועדות השגה בחינוך המיוחד

2021-04-09T00:25:52+03:00

ילדים בעלי צרכים מיוחדים משתלבים במערכת החינוך בשלושה סוגים של מוסדות. האחד, שילוב יחידני בכיתה רגילה. השני, כיתה קטנה בבית ספר רגיל והשלישי, מוסד חינוך מיוחד כוללני. תלמיד המשולב בכיתה רגילה עשוי לזכות בשירותי חינוך מיוחד בדמות שעות שילוב, שיעורי הוראה מתקנת טיפול רגשי ועוד, הכל בהתאם לרמת התפקוד שלו וסוג הלקות. על מנת

הרחקת תלמידים

2021-03-30T19:41:53+03:00

חוק זכויות התלמיד קובע שלא ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך אלא אם התקיים הליך תקין. חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט את התהליך שיש לנקוט במקרה בו שוקלים להרחיב תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך, בהתאם לתקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס"ה-2004. נוהל הרחקה לצמיתות מבקש להבטיח כי החלטה

הסעות תלמידים לבתי ספר

2021-05-25T23:26:17+03:00

בהתאם לדין, הרשות המקומית מחויבת לדאוג להסעות עבור ילדי החינוך המיוחד ולדאוג להסדרי תחבורה נאותים לתלמידים הלומדים בבתי ספר אזוריים כאשר בית הספר האזורי מרוחק מביתם מרחק גדול מ-2 ק"מ עד כיתה ד' ומרחק גדול מ-3 ק"מ מכיתה ה' ומעלה. חוזר מנכ"ל משרד החינוך הדן בנושא ההסעות (חוזר מיום 3.12.18) מעגן את ההסדר הקבוע

פטור מארנונה למוסדות חינוך

2021-05-25T23:23:34+03:00

המחוקק הישראלי בחר להעניק פטור מארנונה לנישומים שונים, בהם מוסדות חינוך. הנחת המחוקק היא כי לנישומים אלה, בשל מעמדם המיוחד ותפקידם הציבורי ראוי להעניק פטור מתשלום ארנונה, שכן הם משרתים מטרות שיש להניח שהציבור חפץ במימונן באמצעות מערכת המס והקטנת נטל הארנונה. על מנת לוודא כי מדובר במוסדות חינוך אשר אכן משרתים מטרה ציבורית,

עבור למעלה