חינוך ביתי

מרבית ההורים בוחרים "לזרום" עם המערכת ולשלוח את ילדיהם ללמוד בבתי הספר. אולם יש הורים שמתוך אידאולוגיה מבקשים לחנך את ילדיהם בעצמם ובסיוע בני משפחה ומורים חיצוניים. פעמים שהרצון לחינוך ביתי לא מגיע מאידאולוגיה ואהבה לדבר אלא מתוך אי התאמה של הילד/ה לבית הספר או תחושה כי המערכת לא מבינה מספיק את צרכי הילד. בין כך ובין כך, המשמעות של חינוך ביתי היא שההורים לוקחים על עצמם במאת האחוזים את האחריות על ילדיהם בהיבט החינוכי-לימודי-חברתי.

מתפקידם של משרד החינוך ומחלוקות החינוך ברשויות המקומיות לוודא שלא מתקיימת נשירה. שכן, ישנה חשיבות להשלמת 12 שנות לימוד. בהיבט החוקי, חוק לימוד חובה מחייב כל הורה לשלוח את ילדיו למוסד חינוך מוכר. לפיכך, לא ניתן להתחיל בחינוך ביתי ללא קבלת אישור משרד החינוך לכך.

ככל שייעשה כן, המשרד ייאלץ לפעול בהתאם לנוהל ביקור סדיר. מנהל בית הספר יזמין את ההורים לשיחה, קב"סית (קצינת ביקור סדיר) מטעם הרשות תערוך ביקור בית ועשויה גם להתכנס ועדת התמדה ברשות המקומית.

בקשות לחינוך ביתי מוגשות מדי שנה בין החודשים מאי לספטמבר, לקראת שנת הלימודים הבאה. ואולם, באופן עקרוני ניתן להגיש בקשה לחינוך ביתי לאורך כל השנה. על משרד החינוך להשיב לבקשה תוך שלושה חודשים.

את הבקשה יש להגיש באמצעות פורטל הורים של משרד החינוך וכן במקביל כדאי לשלוח את הבקשה לגורמים הרלוונטיים ברשות החינוך המקומית. על מנת שהבקשה תאושר יש לוודא שהיא כוללת התייחסות לכל הקריטריונים הנבדקים על ידי המשרד. בכלל זה, ההיבט הלימודי, החברתי, סביבת הלמידה ועוד.

בהמשך להגשת בקשה, מקיימים מפקחים מטעם המשרד ביקור בית. בביקור הבית  המפקח נפגשים עם ההורים וילדם. להלן השאלות המרכזיות עליהן מתבקש המפקח להשיב בעת עריכת הביקור ולאחריהן יתן את המלצתו ביחס לבקשה :

  1. האם הילד מתקדם בהתאם לתכנית הלימודים? ביחס לכך, נבדקים תוצרי למידה (חוברות למידה, יצירות וכו')
  2. האם לילד יש מספיק אינטראקציה חברתית. האם הוא נפגש עם ילדים בגילו בחוגים, אחר הצהריים וכו'.
  3. האם הילד מקיים פעילות ספורטיבית כלשהי.
  4. מה סדר היום ? מתי מתעורר, מתי הולך לישון.
  5. האם סביבת הלמידה מתאימה.
  6. אילו ספרים / אתרים משמשים אותו בלמידה ומי המורים המלמדים אותו.

משרד החינוך נוטה לאשר בקשות לחינוך ביתי העונות על הקריטריונים בעיקר במקרים בהם ההורים בחרו בחינוך הביתי מתוך אידאולוגיה המתאימה לאורח חייהם. על החלטה שלא לאשר בקשה לחינוך ביתי ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר למנהל המחוז.

ככל שהנכם זקוקים לסיוע בהגשת בקשה לחינוך ביתי, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לסייע לכם.