החל משנת 2014 נוסף למערכת החינוך המוכרת בישראל זרם חינוך חדש- מוסדות חינוך ממלכתיים חרדיים. מוסדות אלו מהווים בשורה חדשה עבור מגזר משמעותי ההולך וגדל. מוסדות אלו נועדו לתת מענה לאוכלוסייה החרדית המעוניינת להעניק לילדיה חינוך הכולל את לימודי הליבה במסגרת המפוקחת על ידי משרד החינוך. מסגרת זו מאפשרת למוסדות חרדיים התנהלות בהתאם להשקפת עולמם, יחד עם קבלת משאבים ככל מוסד מוכר.

כך למשל, מוסד ממ"ח יקבל תקצוב מלא, מבנה ושירותים לתלמידים זכאים- חינוך מיוחד, עולים חדשים, מחוננים, סייעות תגבור, שילוב וכדומה.

עד לאחרונה נמנע משרד החינוך מהסדרה רשמית של הזרם, אולם לאחרונה (22.11.2022) פורסם חוזר מנכ"ל המסדיר את נהלי ההקמה והתנהלות הממ"חים.

בהתאם לחוזר, מוסד ממ"ח ייפתח במידה והרשות המקומית רואה צורך בהקמת המוסד או לחילופין- אם קיימת דרישה של הורים לפתיחת המוסד. תנאי זה נועד לאפשר להורים השפעה מכרעת על פתיחת המוסד. מצב זה נועד למנוע תלות ברשות המקומית בעניין פתיחת הממ"ח, שכן ישנן רשויות שמסיבות כאלו ואחרות לא שיתפו פעולה עם בקשות לפתיחת ממ"ח.

ככלל, בכל היבט מנהלי ופדגוגי- הממ"חים נדרשים לעמוד בכל הדרישות של משרד החינוך החלים על מוסדות החינוך הרשמיים. כך לדוגמא- צוות ההוראה נדרש לעמוד בכל כללי ההכשרה וההסמכה של עובדי הוראה, תשלומי ההורים יהיו על פי חוזר המנכ"ל בעניין (המאפשר גבייה מהורים לצורך הפעלת תכנית תל"ן), מנהלי הממ"ח ימונו בהתאם להוראות משרד החינוך ולהכשרות הנדרשות ממנהל וכן לוח החופשות יהיה בהתאם להוראות משרד החינוך.

בנוסף, נקבע שככל בית ספר רשמי, זכאים התלמידים בממ"ח להסעות,  בהתאם לעמידה בקריטריונים למימון הסעות במוסדות המוכרים. אם אין ביישוב מוסד חינוך ממלכתי-חרדי, יינתן אישור להשתתפות בהסעה למוסד חינוך ממלכתי-חרדי הקרוב ביותר ליישוב.

בבתי ספר ממ"ח לומדים לימודי ליבה מלאים. מעבר לכך, תכנית הלימודים מותאמת לתכנית היסוד המיועדת למגזר החרדי (חוזר מנכ"ל מיום 23.11.2022). התכנית מפרטת את היקף השעות הנדרשות במקצועות השונים.

לממ"חים ישנה אפשרות לקבוע תקנון, המאושר ע"י מפקח בית הספר, הכולל דרישות מהתלמידים לקיום אורח חיים חרדי. לצד התקנון- על בתי הספר חל איסור אפליה, בהתאם לסעיף 5 בחוק זכויות התלמיד. כלומר- לבית הספר מותר לקבוע דרישות רלוונטיות וקשורות לאופיו הייחודי של המוסד כחרדי, אך חל איסור להפלות מטעמים עדתיים וכדומה.

ניתן לומר כי מוסדות הממ"ח הנם בשורה משמעותית לציבור החרדי החפץ בלימודי ליבה מלאים, מה שיאפשר לתלמידים להמשיך להתקדם במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה, כשאר בוגרי מערכת החינוך בישראל.

ככל שהינכם מעוניינים בקבלת ייעוץ בכל הנוגע לזכויותיכם כהורים, כתלמידים או כעובדים במוסדות חינוך, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.