על פי חוק לימוד חובה, על כל אזרחי ישראל לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי.  בהתאם לחוק חינוך ממלכתי, הכלל הוא כי תלמיד יירשם למוסד חינוכי הקרוב למקום מגוריו. במסגרת הליך הרישום ובהתאם להנחיות הרשות המקומית, הורים יפרטו את המוסד המועדף עליהם ומוסדות חלופיים, אולם ההחלטה בדבר השיבוץ נתונה לרשות המקומית, אשר לה שיקולים שונים כגון וויסות מספר התלמידים בין בתי הספר השונים, שיקולי אינטגרציה בין תלמידים ושיקולי תקציב.

פעמים רבות הורים מעדיפים מוסד אחד, שאינו הקרוב ביותר למקום מגוריהם, על פני מוסד אחר בשל התאמת המוסד להשקפת עולמם. החוק והפסיקה הכירו בכך שלהורים נתונה הזכות לבחור בין זרמי החינוך השונים (ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי), כך שבמידה ואין ברשות המקומית מוסד חינוכי בזרם החינוכי אליו משתייך התלמיד- ההורים זכאים להירשם למוסד חינוכי מרוחק יותר ולממש בו את הזכות לחינוך.

לצד הכרה בזכות ההורים לבחור את הזרם ואת המוסד החינוכי בו ילמד ילדם, הפסיקה הכירה גם בשיקולי הרשות ושמירה על אזורי רישום שמטרתם למנוע זליגת תלמידים מאזור רישום אחד למשנהו כך שייווצרו מוסדות חינוך בעלי גוון עדתי מסוים או אבחנות שאינן לגיטימיות.

במצב בו הורים אינם מרוצים מהחלטת השיבוץ, ניתן להגיש בקשה להעברת ילדם למוסד חינוכי אחר בתוך או מחוץ לתחומי הרשות המקומית.

בנוסף לכך, בכל שלב של השנה ולא רק במסגרת הליך הרישום, הורים רשאים להגיש בקשה להעברת ילדם מטעמים חינוכיים המפורטים בתקנות חינוך ממלכתי (העברה): אי התאמת התלמיד לחברה ובעיות הסתגלות, קשיים של ההורים או התלמיד עם מנהל או מורה במוסד החינוכי, או בשל מעבר דירה.

מלבד ההורים, גם הרשות המקומית יכולה ליזום העברה של תלמיד מטעמים חינוכיים או מטעמי חסכון בתקציב או מטעמים המחייבים חינוך מיוחד, או אם התלמיד לומד במוסד על פי רישום או העברה שלא בהתאם לאזור הרישום שנקבע לו כדין.

בדיון על העברת תלמיד, על הרשות המקומית לתת משקל לנימוקים של טובת הילד, וזאת בהתאם לעקרון טובת הילד, שהוכר בפסיקה כ"עקרון יסוד", שאמור להנחות את הרשות בעת קבלת החלטה בעניינו של קטין.

ערעור על שיבוץ

במקרים בהם שיבצה הרשות המקומית את התלמיד בניגוד לבחירת ההורים עומדת להורים האפשרות להגיש ערעור על להחלטת הרשות. הערעור מוגש למנהל הלשכה המחוזית במשרד החינוך ובו יש לפרט את הנימוקים לבקשה להעברה ובמידה ונפל פגם בהליך הרישום עצמו- גם את הפגמים, כגון הליך לא שוויוני לעומת תלמידים אחרים, אי-מתן משקל לשיקולים שונים וביניהם טובת הילד.

משרדנו מלווה הורים בערעורים בנושא שיבוץ, בקשות העברה ועתירות בעניינים אלה.