השכלה גבוהה2023-02-12T19:02:34+02:00

השכלה גבוהה

אם למדתם בחו"ל והנכם זקוקים לאישור על כך שהתואר שבידיכם הוא שקול לתואר ישראלי לצרכים של קבלה לעבודה או קידום בעבודה, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.
משרדנו מסייע לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל בתהליך קבלת אישור השקילות מול הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. הליווי כולל ייעוץ משפטי, ייצוג בפני משרד החינוך לשם קבלת שקילות תואר, וכן תביעות לבית הדין לעבודה ועתירות לבג"צ.
כמו כן, המשרד מלווה סטודנטים לחינוך בהליך הכניסה להוראה לרבות בעניינים הנוגעים לקבלת תעודת הוראה ושנת התמחות.
בנוסף, המשרד מלווה סטודנטים בהליכי קבלה והרחקה ממוסדות להשכלה גבוהה.

 • הגשת בקשות שקילות לתואר אקדמי מחו"ל  –
  כולל ייצוג בבית הדין לעבודה ובבג"צ ככל שנדרש.

 • ייצוג מתמחים להוראה מול משרד החינוך –
  בהחלטות על כניסה להוראה וקבלת תעודת הוראה

 • ייצוג סטודנטים בוועדות משמעת –
  לרבות בעניינים הנוגעים בהליכי קבלה והרחקה ממוסדות להשכלה גבוהה.

מאמרים

סיפורי הצלחה

בית הדין לעבודה פסל את החלטת משרד החינוך אשר דחה את בקשתה של התובעת להכרה בתואר שלישי מחו"ל

פסק דין שעניינו בהחלטת הגף להערכת תארים מחו"ל לסרב לבקשת שקילות של תואר שלישי מחו"ל. דובר בבוגרת מסלול תואר שלישי באונ' מוכרת בחו"ל, אשר סיימה בהצטיינות את לימודיה. התביעה הוגשה נגד הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל אשר סירב החליט כי תוארה אינו שקול לתואר ישראלי על סמך חוות דעת מומחים מטעמו. בתביעה, נתקפה החלטת הגף מטעמים שונים הנשענים, בין היתר, על כללי הגף עצמו.
בית הדין האזורי בנצרת קיבל את מרבית טענות התביעה ופסק כי התובעת זכאית להיבחן בפני מומחה שלישי נוסף. כמו כן, פסק למדינה הוצאות משפט בסך 5,000 ₪. תוך כך, ביקר את הליך בחינת ההשגות בגף וקבע כי כל השגה צריכה להיבדק על ידי שני המומחים שישבו בוועדה, בניגוד לאופן בו פעל הגף מזה שנים. כמו כן, קבע כי טוב יעשה הגף אם ימנה מומחה שלישי שיבדוק את ההשגות המוגשות לגף חרף האילוצים התקציביים הכרוכים בכך. בתום ההליך המשפטי עברה התובעת ראיון נוסף בפני מומחים מטעם הגף וזכתה לאישור שקילות לתואר שלישי.

פ"ה 55648-02-18 פלונית נ' משרד החינוך

בעקבות התביעה חזר בו משרד החינוך מהחלטתו והכיר בתואר ראשון מחו"ל


התביעה עסקה בבוגר תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בצרפת. את רוב התואר, בכלל זה קורסי החובה, למד התובע באופן פרונטאלי בצרפת אולם לאחר עלייתו לארץ המשיך ללמוד לתואר מרחוק ונסע לצרפת רק לצורך ביצוע הבחינות. הגף להערכת תארים ביקש להחיל על התואר את הכללים להערכת תארים אשר נלמדו מרחוק וסירב להכיר בתואר בטענה כי אינו עומד בקריטריונים המפורטים בכללים האמורים. בתביעה נטען כי אין לבחון את בקשת השקילות בפריזמה של הכללים ללמידה מרחוק וכי החלטת הגף בעניינו מהווה פגיעה בעקרון השוויון. לאחר הדיון בבית הדין לעבודה ונוכח הערות בית הדין, חזר בו משרד החינוך מעמדתו והתובע זכה באישור שקילות.

סע"ש  25478-06-16 אוזן נ' הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

             בג"ץ קבע כי הנחיות משרד הבריאות לגבי סטודנטים לסיעוד- נקבעו בחוסר סמכות

סטודנטית בעלת תואר ראשון החלה בלימודי סיעוד במסלול להסבת אקדמאים. לאחר שנה וחצי של לימודים אינטסיביים הופתעה מהנחיה חדשה של משרד הבריאות לפיה קבלתה ללימודים תלויה בהמצאת אישור שקילות לתואר הראשון שקיבלה מאוניברסיטה בחו"ל.

לאחר עתירה שהגשנו, משרד הבריאות והמל"ג קיבלו את טענתנו כי ההנחיות ניתנו בחוסר סמכות. בעקבות הגשת העתירה נקבע כי הסטודנטית התקבלה למסלול ההסבה כדין ומשכך נפתחה בפני הדרך לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית.

לאור תוצאת פסק הדין נפסקו לטובת הסטודנטית הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.

בג"ץ 945/22 הדר בן דוב נ' מדינת ישראל מנהל הסיעוד משרד הבריאות (נבו 29.3.22

אני פה כדי לעזור לכם,
השאירו פניה ואדבר איתכם בהקדם


  עבור למעלה