ילדים בעלי צרכים מיוחדים משתלבים במערכת החינוך בשלושה סוגים של מוסדות. האחד, שילוב יחידני בכיתה רגילה. השני, כיתה קטנה בבית ספר רגיל והשלישי, מוסד חינוך מיוחד כוללני.

תלמיד המשולב בכיתה רגילה עשוי לזכות בשירותי חינוך מיוחד בדמות שעות שילוב, שיעורי הוראה מתקנת טיפול רגשי ועוד, הכל בהתאם לרמת התפקוד שלו וסוג הלקות.

על מנת לקבוע את זכאותו של תלמיד לקבלת שירותי חינוך מיוחד מתכנסת, לבקשת ההורים או בית הספר, ועדת אפיון וזכאות. ועדה זו שבראשה עומדת מפקחת מטעם משרד החינוך, קובעת האם זכאי התלמיד למסגרת חינוך מיוחד וכן קובעת מהו אפיון הלקות של התלמיד. הוועדה מחליטה על סוג המסגרת בה ילמד התלמיד וכמו כן, קובעת מהם שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לו.

החלטת הוועדה נסמכת על חוות דעת מקצועיות המוגשות לידיה, על עמדת בית הספר וכן על עמדת ההורים. מומלץ שההורים יביעו את עמדתם החד משמעית בפני הוועדה ולצורך כך מומלץ להתייעץ באנשי מקצוע ולגבש את עמדתם במשותף טרם הדיון. על החלטות רשאים ההורים לערור בפני ועדת השגה. במידת הצורך, ניתן לערור אף על החלטת ועדת השגה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

עו"ד יעל טישלר היא בעלת ניסיון של שנים רבות בליווי הורים לוועדות אלה במשרד החינוך. משרדנו יוכל לסייע לכם להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור ילדיכם.