מעסיקים בתחום החינוך נדרשים להתמודד עם ביקורות של משרדי ממשלה. משרד העבודה עורך ביקורות בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ועשוי להטיל עיצומים כספיים על מעסיק שלא קיים את הוראות החוק. פעמים רבות שביקורת זו מגיעה בעקבות תלונה שהגיש עובד על מעסיקו.

בנוסף, משרד החינוך מבצע ביקורת שכר באמצעות משרדי רואה חשבון חיצוניים על מנת לוודא שהתקציב המועבר לבעלות המפעילה את המוסד החינוכי הגיע ליעדו.

באשר לביקורת של משרד העבודה, ככל שנמצא ממצא העומד בניגוד להוראות החוק, מסתיים הליך הבדיקה בשימוע לפני החלטה על עיצום כספי. בשלב זה מומלץ מאד להסתייע בעו"ד המצוי בהוראות החוק שכן, ישנם מקרים רבים בהם ניתן להפחית את העיצום הכספי או לבטלו כליל.

במהלך ביקורת שעורך משרד החינוך מומלץ להיעזר בשירותיו של רואה חשבון המתמחה בתחום עובדי הוראה. לצד זאת, לעיתים מתעוררות במהלך הביקורת שאלות משפטיות שבירורן עשוי להשפיע מאד על סך התקצוב אותו עשויה הבעלות להידרש להשיב למשרד.

משרדנו מעניק לבעלויות על מוסדות חינוך את הליווי והייצוג מול גורמי הפיקוח עד להגעה לתוצאה הטובה ביותר.