המחוקק הישראלי בחר להעניק פטור מארנונה לנישומים שונים, בהם מוסדות חינוך. הנחת המחוקק היא כי לנישומים אלה, בשל מעמדם המיוחד ותפקידם הציבורי ראוי להעניק פטור מתשלום ארנונה, שכן הם משרתים מטרות שיש להניח שהציבור חפץ במימונן באמצעות מערכת המס והקטנת נטל הארנונה.

על מנת לוודא כי מדובר במוסדות חינוך אשר אכן משרתים מטרה ציבורית, קבעה פקודת מסי העירייה ומיסי ממשלה (פיטורין) מספר תנאים בהם על מוסד חינוכי לעמוד על מנת לזכות בפטור מארנונה. לענייננו, ככל שמדובר במוסד מוכר שאינו רשמי האוחז ברישיון משרד החינוך, הרי שהוא מקיים אחר התנאי הראשון שהפקודה מציבה. כמו כן, על המוסד להוכיח כי אינו מתקיים למטרת רווח וכי בתחומי המוסד לא מתקיימת פעילות עסקית.

ההנחה היא שככל שהמוסד מתקיים למטרת רווח או מקיים פעילות עסקית, הרי שאין הוא משרת מטרה ציבורית באופן שראוי להקל מעליו את נטל המס. במקרה שהבעלות המפעילה את המוסד החינוכי היא חברה, קיימת חזקה שהחברה מתקיימת למטרות רווח. זאת, להבדיל מעמותה. עם זאת, החזקה האמורה ניתנת לסתירה ככל שהחברה תציג ראיות הסותרות אותה. בנוסף, ככל שהבעלות מפעילה צהרון לילדים אחר הצהריים בתחומי המוסד, הרי שעשויה להיטען טענה כאילו מדובר בפעילות עסקית השוללת מתן הפטור.

טענה זו עלתה על ידי מנהל הארנונה בערר (ת"א) 11709/14 בורלא טל נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב – יפו מיום 25.11.15. עם זאת, העוררת באותו עניין טענה כי שימוש בנכס לצהרון או מועדונית גן או בי"ס מצדיק לסווגו כגן ילדים ולא בסיווג השיורי של בנינים שאינם משמשים למגורים, היינו כעסק לשיטת מנהל הארנונה. טענתה של העוררת הייתה כי מוסדות מוכרים שאינם רשמיים רבים הפועלים ברישיון, מציעים להורים שירותי צהרון כהמשך ישיר ליום הלימודים, עם אותו צוות חינוכי ועם פעילות המותאמת לאופיו של הגן באמצעות גבייה של תשלומי הורים. עם זאת, פעילות הצהרון שולית לפעילות החינוכית העיקרית המתבצעת בשעות הבוקר ולפיכך יש לזכות את הבעלות בפטור מארנונה. בפסק דין תקדימי התקבלו הטענות האמורות והמוסד זכה בסיווג כגן ילדים הזכאי לפטור מארנונה.

יש לדעת, כי במקרה שהמוסד לא עומד בתנאי הפקודה למתן פטור, כדאי לבדוק האם הוא עומד בתנאי הפקודה למתן פטור חלקי ממס או לשינוי סיווג בארנונה באופן שעשוי להפחית מתשלום הארנונה החודשי. המשרד מלווה בעלויות בבקשה לרשויות מקומיות לקבלת פטור מארנונה וכן בייצוג בוועדות ערר מקומיות ובבתי משפט בנושא זה.