כידוע, מנהל נדרש במהלך תפקידו להתמודד עם מגוון אוכלוסיות – הורים, עובדי הוראה, תלמידים וכן גורמי פיקוח שונים בעירייה ובמשרד החינוך.

קבוצת ההורים והמורים הם אוכלוסיות משמעותיות עימם נדרש המנהל לעבוד באופן רציף בתוך כתלי המוסד החינוכי. מול ההורים מצופה מהמנהל להוביל יוזמות חינוכיות, להוכיח הצלחות לימודיות, לשתף את ההורים בנעשה בבית הספר ולאפשר להנהגת ההורים להיות שותפה פעילה בעיצוב בית הספר במידת האפשר. לעומת זאת, מול המורים מצופה מהמנהל להוות דמות של מנהיג חינוכי, הרואה את צרכיו של כל אחד מהמורים, מגבה אותם, מעצים אותם, מעניק להם משובים הוגנים, משבץ אותם בהתאם לכישוריהם לתפקיד ועוד.

פעמים שמערכת היחסים הזו, מול המורים או ההורים עולה על שרטון מסיבות שונות. מערכת החינוך היא מערכת השואפת לשקט תעשייתי ולפיכך קורה לא אחת שדווקא ברגעי המשבר הללו לא זוכה המנהל לגיבוי אותו הוא מצפה מהפיקוח או מהארגון היציג שלו. לפעמים אף מגיעים הדברים לכדי השבתת מערכת החינוך על ידי ההורים או התערבות של הסתדרות המורים או הרשות בנעשה בבית הספר.

במקרים אלה, זקוק המנהל לעיתים לליווי דיסקטי "מאחורי הקלעים" על מנת לעמוד בחזית מול הגורמים המבקשים להעבירו מתפקידו. במקרים אחרים, יהיה לו צורך בליווי משפטי לפגישות הנערכות בהנהלת המחוז במשרד החינוך, בשימוע או בוועדה פריטטית. ככל שלא מגיעים להסכמה, נדרש לעיתים המנהל להתייצב בבית הדין לעבודה בלווית עו"ד על מנת לעמוד על זכויותיו.

באחד המקרים בהם ייצג המשרד, דובר במנהלת ותיקה ומצליחה אשר עם שובה משנת שבתון, גילתה כי הרשות המקומית וההורים מעדיפים שהמנהלת שהחליפה אותה בשנת השבתון תמשיך בתפקידה במקומה. למנהלת הודע, לאחר שימוע, שהיא מפוטרת. לבית הדין לעבודה הוגשה בקשה לצו מניעה נגד הפיטורים ונערך דיון מהיר בשאלת חוקיות פיטוריה. בבקשה לצו מניעה נטען כי במהלך תקופת עבודתה לא נטענו כלפי המנהלת טענות כלשהן באשר לתפקודה ולמעשה לא הייתה כל עילה עניינית לפטרה. חמור מכך, נטען כי תקנון שירות עובדי הוראה אוסר לפטר מורים ומנהלים בסיום שנת שבתון. בית הדין שמע את הטענות ובעקבות הערותיו ודיון שהתקיים בין הצדדים הגיעו הצדדים לפשרה שבעקבותיה מונתה המנהלת לנהל בית ספר אחר.

עו"ד יעל טישלר היא בעלת נסיון עשיר בליווי, ייעוץ וייצוג מנהלי בתי ספר.
ככל שנקלעתם למשבר מול הורים, מורים או פיקוח הנכם מוזמנים לפנות ולהתייעץ על מנת לקבל תמונה בהירה יותר באשר לאפשרויות העומדות בפניכם.