נהלי רישוי מוסדות חינוך לשנה"ל התשפ"ה

אגף הרישוי במשרד החינוך פרסם לאחרונה את נהלי הרישוי לשנת הלימודים התשפ"ה.

את הבקשות לרישיון חדש ניתן להגיש עד ליום  31.3.24 ואילו בקשות לחידוש רישיון ניתן היה להגיש עד ליום 28.2.24. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה, יוכלו להיות מוגשות רק באמצעות נוהל חריגים של אגף הרישוי שיפורסם בהמשך.

ריכזנו עבורכם את הדגשים והשינויים שקיימים בנהלים החדשים :

  1. על בעלות המבקשת פיצול מבנה ומגישה בקשה חדשה בעקבות פיצול מבנה, לוודא שהמרחק בין המבנים הינו סביר ומאפשר התנהלות תקינה של המוסד כמוסד לימוד אחד
  2. בעלות המבקשת להוסיף כיתות או תלמידים נדרשת להגיש בקשה חדשה להוספת כיתות ותלמידים.
  3. בתחום הפדגוגי נוספה דרישה חדשה: על המוסד לשמור במוסד החינוך תיק ובו אישורים ממשטרת ישראל על היעדר עבירות מין של כלל עובדי החינוך ועובדי השירות במוסד.
  4. בעניין מספר תמידים מינימלי נוספה הובהר כי דרישות הסף למספר תלמידים מינימלי חלות גם על בתי ספר ייחודיים, כגון מונטיסורי, אנתרופוסופי, דמוקרטי וכיוצא באלה, המבקשים ללמד בשיטה רב גילאית.
  5. בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ישנם מוסדות חינוך שנאלצו להעביר את הפעילות למבנים אחרים חלופיים עם מרחבים מוגנים. על המוסדות לפעול בהתאם להוראת שעה המפורסמת בפורטל הבעלויות.

משרדנו מעניק ליווי וייעוץ בכל הנוגע להגשת בקשות רישוי והכרה וכן בעל ניסיון עשיר בייצוג בוועדות ערר הפועלות לפי חוק פיקוח על בתי ספר. בנוסף, למשרדנו ר ניסיון עשיר בהגשת עתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזי נגד צווי סגירה. הנכם מוזמנים לפנות ולהתייעץ.

 חידושים בסוגיית ההכרה במוסד

כאשר הבעלות עומדת בכל התנאים למתן הכרה משרד החינוך בוחן האם הכרה במוסד תביא לפגיעה במערכת החינוך הממלכתית. ישנה וועדה שתפקידה לבחון שאלה זו ולייעץ לשר החינוך האם להכיר במוסד/לא להכיר/להכיר ללא תקצוב. הנוהל לשנת תשפ"ד כולל נספח המפרט קריטריונים לפיהם תדון הוועדה המייעצת.

בנהלי הרישוי נוסף סעיף המפרט דרך נוספת לפקיעת רישיון.  כאשר לא ניתנה הכרה או שההכרה במוסד בוטלה, להורים אין אפשרות חוקית לרשום במוסד את ילדם ומשכך המוסד ייחשב ככזה שאין בו תלמידים וכתוצאה מכך- רישיונו יפקע.

משרדנו מעניק ליווי וייעוץ בכל הנוגע להגשת בקשות רישוי והכרה וכן בעל ניסיון עשיר בייצוג בוועדות ערר הפועלות לפי חוק פיקוח על בתי ספר. בנוסף, למשרדנו ר ניסיון עשיר בהגשת עתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזי נגד צווי סגירה. הנכם מוזמנים לפנות ולהתייעץ.